Verhuur/huur

Wij bieden volgende diensten in het kader van huur/verhuur (algemene huur, woninghuur en handelshuur):

 • een huurcontract opmaken/beoordelen
 • huurindexaties berekenen
 • contract van overdracht huur
 • aanvraag handelshuurhernieuwing
 • huuropzeg
 • beoordelen van huurgeschillen / verdediging voor het bevoegde vredegerecht
 • invorderen huurachterstallen, gerechtelijke ontbindening huurovereenkomsten: procedure voor Vredegerecht

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 1. Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 2. Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 3. Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 4. Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 5. Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.

Nuttige links