Onze diensten

Bemiddelen

Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ervaring in verschillende rechtsgebieden.

Bij ons kan u terecht om te bemiddelen en te onderhandelen.

Een juridisch probleem dient niet altijd opgelost te worden via een gerechtelijke procedure.

Bemiddeling is een vorm van geschillenoplossing die een alternatief biedt voor de gerechtelijke weg.

Partijen gaan in aanwezigheid van een bemiddelaar de communicatie herstellen en trachten om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Om tot een oplossing of overeenkomst te komen, hanteert de bemiddelaar een aantal vaste principes: wederzijds respect, strikte communicatieregels, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij de belangrijkste.

Deze methode heeft het voordeel dikwijls goedkoper en sneller te werken. Bovendien houdt deze geschillenbeslechting de relatie tussen partijen intact. Een ander voordeel is dat de deelnemers hun conflict zelf in de hand houden en een grotere invloed hebben op de uitkomst er van. Het resultaat van een bemiddeling, is bijgevolg vaak een oplossing op maat.

Indien de bemiddeling resulteert in een schriftelijke overeenkomst tussen de deelnemers, kan deze overeenkomst gehomologeerd worden door de Rechtbank zodat de deelnemers kunnen terugvallen op een uitvoerbare titel.

Bij Christoffels Advocaten zijn Anne-Marie Christoffels en Kristien Van Damme bemiddelaars.

Naast bemiddelen bieden we nog andere diensten aan.
Adviseren & informeren
Deskundig juridisch advies in alle rechtszaken
Vertegenwoordigen
Het verdedigen van uw belangen en begeleiden bij gerechtelijke procedures
E-advies
Handige instructievideo's om uw juridische problemen zelf op te lossen