Rechtsgebieden

Verhuur/Huur

Checklist eerste contact

Als u zich laat bijstaan in een huurgeschil , zijn volgende doumenten nuttig: 

 • huurcontract
 • Bewijs registratie huurcontract
 • De plaatsbeschrijving
 • De geïndexeerde huurprijs
 • Documenten betreffende de huurwaarborg
 • Een overzicht van de huurachterstand / huurbetalingen
 • Een overzicht van eventuele gebreken aan het huurpand

Als u beschikt over een of meerdere van deze documenten, dan kan u deze best bij of na een eerste contact bezorgen aan de advocaat.

Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

Wij bieden volgende diensten in het kader van huur/verhuur (algemene huur, woninghuur en handelshuur):

 • een huurcontract opmaken/beoordelen
 • huurindexaties berekenen
 • contract van overdracht huur
 • aanvraag handelshuurhernieuwing
 • huuropzeg
 • beoordelen van huurgeschillen / verdediging voor het bevoegde vredegerecht
 • invorderen huurachterstallen, gerechtelijke ontbindening huurovereenkomsten: procedure voor Vredegerecht

Nuttige links

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.