Verbintenissenrecht

U kan in het kader van het verbintenissenrecht volgende contracten in het door ons laten opmaken of laten beoordelen:

 • algemene verkoops- of factuurvoorwaarden
 • dading
 • aannemingscontract + contract van onderaanneming
 • handelsagentuurovereenkomst
 • exclusieve verkoopconcessie
 • franchising
 • overeenkomst van overdracht van de handelszaak

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 1. Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 2. Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 3. Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 4. Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 5. Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.