Rechtsgebieden

Contractenrecht en verbintenissenrecht

Checklist eerste contact

Als u zich wil laten bijstaan in een zaak van contractenrecht of verbintenissenrecht, dan kan u ondermeer volgende documenten/informatie aan de advocaat bezorgen:

 • de gegevens van de contractspartijen
 • informatie omtrent de rechten en verbintenissen van alle partijen
 • eventueel reeds bestaande contracten tusen partijen
Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

U kan in het kader van het verbintenissenrecht volgende contracten in het door ons laten opmaken of laten beoordelen:

 • algemene verkoops- of factuurvoorwaarden
 • dading
 • aannemingscontract + contract van onderaanneming
 • handelsagentuurovereenkomst
 • exclusieve verkoopconcessie
 • franchising
 • overeenkomst van overdracht van de handelszaak

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.