Rechtsgebieden

Onderhoudsgelden

Checklist eerste contact

Als u zich laat bijstaan in een geschil omtrent onderhoudsgelden, zijn volgende doumenten nuttig:

 

  • Uittreksels uit de geboorteaktes van de kinderen
  • Inkomstengegevens van partijen
  • Een overzicht van de gewone en buitengewone kosten van de kinderen
  • Een bewijs van het bedrag van de kinderbijslag
  • Een overzicht van uw vaste kosten, en eventueel van deze van tegenpartij

Als u beschikt over een of meerdere van deze documenten, dan kan u deze best bij of na een eerste contact bezorgen aan de advocaat.

Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

Wij kunnen u bijstaan inzake betwistingen over onderhoudsgeld voor de kinderen, tussen ex-partners, tussen echtgenoten, en na echtscheiding.

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

  • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
  • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
  • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
  • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
  • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.