Rechtsgebieden

Letselschade

Checklist eerste contact

Als u zich in een zaak betreffende letselschade laat verdedigen door , is het nuttig om zo mogelijk volgende documenten aan de advcoaat te bezorgen:

 • De dagvaarding voor de poltierechtbank of correctionele rechtbank
 • Processen-verbaal in uw bezit
 • Brieven van het parket
 • De naam van uw eventuele verzekering, alsmede het polisnummer
 • Medische informatie en attesten
Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

 • burgerlijke vorderingen na ongevallen
 • conflicten met verzekeraars

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.