Rechtsgebieden

Ouderlijk gezag en verblijfsregeling kinderen

Checklist eerste contact

Volgende documenten kunnen nuttig zijn indien u zich laat bijstaan bij geschillen omtrent ouderlijk gezag en verblijfsregeling kinderen:

 • geboorteakten kinderen
 • documenten omtrent huidige ouderschapsregeling
 • werkschem's ouders
 • informatie over de school of opvang van de kinderen

Als u beschikt over een of meerdere van deze documenten, dan kan u deze best bij of na een eerste contact bezorgen aan de advocaat.

Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

Bij betwistingen omtrent ouderlijk gezag en verblijfsregeling voor de kinderen, kan u zich door ons laten bijstaan.

Ouderlijk gezag

Na een echtscheiding of feitelijke scheiding wordt het ouderlijk gezag ofwel door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend, ofwel door diegene aan wie het ouderlijk gezag (geheel of gedeeltijd) werd toevertrouwd.

Naast het beheer van de goederen van de kinderen, bevat het ouderlijk gezag onder andere beslissingen over:

 • de gezondheid 
 • de opvoeding 
 • de opleiding 
 • de vrijetijdsbesteding 
 • de godsdienstige of filosofische strekking
 • de schoolkeuze
 • ... 

Verblijfsregeling kinderen

Wij kunnen u bijstaan in geschillen omtrent de verblijfsregeling van de kinderen.

De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij één ouder en hun secundaire verblijfsplaats bij de andere ouder.

Het secundair verblijf kan een weekendregeling of een uitgebreidere verblijfsregeling omvatten.

Ook is het mogelijk dat het verblijf van de kinderen gelijkmatig verdeeld wordt over beide ouders (verblijfs co-ouderschap).

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.