Erfrecht

Bij een overlijden, valt de nalatenschap van de overledene open.

Wij kunnen u begeleiden bij de afhandeling van de juridische kwesties na het openvallen van de nalatenschap:

- adviezen omtrent de verdeling van de nalatenschap (wettelijk erfrecht)

- het voeren van een procedure vereffening-verdeling

- aanvaarding / verwerping nalatenschap

- wat doen in geval van een testament?

- wat doen in geval een minderjarige erfgenaam is?

- ...

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

  1. Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
  2. Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
  3. Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
  4. Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
  5. Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.