Echtscheiding

Wij kunnen voor u een echtscheingsprocedure voeren.

Sinds de echtscheidingswet van 15 juli 2007 (in werking 1 september 2007) zijn er twee soorten echtscheidingsprocedures:

1) De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

2) De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

  1. Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
  2. Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
  3. Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
  4. Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
  5. Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Als door ontwrichting van het huwelijk de samenleving van de echtgenoten rederlijkerwijs onmogelijk is geworden, dan kan de echtscheiding gevorderd worden.

Als één echtgenoot de echtscheiding vordert, dan is er onherstelbare ontwrichting na minstens één jaar onafgebroken feitelijke scheiding. De verzoekende echtgenoot is verplicht om persoonlijk te verschijnen.

Als beide echgenoten de echtscheiding vorderen dan is er onherstelbare ontwrichting na minstens 6 maanden feiteljke scheiding, of wanneer de aanvraag na 3 maanden wordt herhaald. Beide echtgenoten zijn in deze hypothese verplicht om persoonlijk te verschijnen.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Als de echtgenoten een akkoord hebben over alles (kinderregeling, onderhoudsgeld, verdeling goederen), dan is er de mogelijkheid om te scheiding via een echtscheiding door onderlinge toestemming. De wet van 2007 voorziet geen minimumleeftijd van de echtgenoten en geen  minimumduur van het huwelijk meer.