Rechtsgebieden

Echtscheiding

Checklist eerste contact

Om een echtscheidingsprocedure op te starten zijn volgende documenten nuttig:

 • Een bewijs van identiteit, van nationaliteit en van inschrijving in het bevolkingsregister van de echtgenoten;
 • De geboorteakten van de kinderen;
 • Een voor eensluidend afschrift van de huwelijksakte en eventueel het laatste huwelijkscontract;
 • De geboorteakten van de echtgenoten (bij EOT);

Als u beschikt over een of meerdere van deze documenten, dan kan u deze best bij of na een eerste contact bezorgen aan de advocaat.

Ons kantoor oefent de algemene rechtspraktijk uit en heeft ook ervaring in verschillende andere rechtsgebieden.

Advies, info of hulp nodig?

Bel ons: 089 71 57 84

Mail ons: info@christoffelsadvocaten.be

Wij kunnen voor u een echtscheingsprocedure voeren.

Er bestaan twee vormen van echtscheiding:

 • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
 • De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Als door ontwrichting van het huwelijk de samenleving van de echtgenoten rederlijkerwijs onmogelijk is geworden, dan kan de echtscheiding gevorderd worden.

Als één echtgenoot de echtscheiding vordert, dan is er onherstelbare ontwrichting na minstens één jaar onafgebroken feitelijke scheiding. 

Als beide echgenoten de echtscheiding vorderen dan is er onherstelbare ontwrichting na minstens 6 maanden feiteljke scheiding, of wanneer de aanvraag na 3 maanden wordt herhaald. 

Bij de uitspraak van de echtscheiding zal ook een notaris aangesteld worden voor de vereffening-verdeling. Hierin kunnen wij u ook begeleiden.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Als de echtgenoten een akkoord hebben over alles (kinderregeling, onderhoudsgeld, verdeling goederen), dan is er de mogelijkheid om te scheiding via een echtscheiding door onderlinge toestemming. 

De chtgenoten dienen op voorhand in onderlinge toestemming een overeenkomst te maken over een aantal verplicht overeen te komen materiële en familiale aangelegenheden.

Deze voorafgaande overeenkomst zal dienen voorgelegd worden aan de familierechtbank.

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

 • Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
 • Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
 • Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
 • Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
 • Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.