Arbeidsrecht / sociale zekerheid

In het kader van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht kan u zich door ons laten adviseren en bijstaan in ondermeer navolgende materies:

  • opstellen van arbeidsovereenkomsten
  • opzegging van arbeidsovereenkomsten / berekening opzegvergoedingen
  • ontslag
  • sociale zekerheidsgeschillen: werkloosheidsverzekering, gezinsbijslagregeling, rust- en overlevingspensioenen, bestaansminimum

Vijf algemene principes die wij steeds hanteren

  1. Uw advocaat behandelt het dossier zorgvuldig én met beroepsernst.
  2. Uw advocaat verbindt zich tot het leveren van alle mogelijke inspanningen om tot een positief resultaat te komen (inspanningsverbintenis).
  3. Uw advocaat speelt kort op de bal en volgt het dossier snel, stipt en kwalitatief op: u ontvangt een kwalitatieve, hoogwaardige en snelle service.
  4. Uw advocaat informeert u geregeld over de stand van het dossier.
  5. Uw advocaat verschaft u vanaf het eerste contact en gedurende de hele looptijd van uw dossier zo een duidelijk mogelijk beeld van zijn kosten en erelonen in uw dossier.