Bemiddelen en onderhandelen

Bij ons kan u terecht om te bemiddelen en te onderhandelen.

Een juridisch probleem dient niet altijd opgelost te worden via een gerechtelijke procedure.

Bemiddeling is een vorm van geschillenoplossing die een alternatief biedt voor de gerechtelijke weg.

Partijen gaan in aanwezigheid van een bemiddelaar de communicatie herstellen en trachten om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Om tot een oplossing of overeenkomst te komen, hanteert de bemiddelaar een aantal vaste principes: wederzijds respect, strikte communicatieregels, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij de belangrijkste.

Deze methode heeft het voordeel  dikwijls goedkoper en sneller te werken. Bovendien houdt deze geschillenbeslechting de relatie tussen partijen intact. Een ander voordeel is dat de deelnemers hun conflict zelf in de hand houden en een grotere invloed hebben op de uitkomst er van. Het resultaat van een bemiddeling, is bijgevolg vaak een oplossing op maat.

Indien de bemiddeling resulteert in een schriftelijke overeenkomst tussen de deelnemers, kan deze overeenkomst gehomologeerd worden door de Rechtbank zodat de deelnemers kunnen terugvallen op een uitvoerbare titel.

Bij Christoffels Advocaten is Anne-Marie Christoffels erkend bemiddelaar.

 

Naast bemiddelen bieden wij nog 2 andere standaard diensten aan: