Kosteloze juridische bijstand

Als uw inkomen binnen bepaalde grenzen ligt, dan kan u beroep doen op volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Klik hier voor de inkomensgrenzen vanaf 1 september 2010.

Er wordt rekening gehouden met het volledige gezinsinkomen.

Bij een verzoek tot kosteloze juridische bijstand dient u een attest gezinssamenstelling en recente inkomstenbewijzen (bv. loonfiches, attest werkloosheidskas) te voegen.

terug naar tarieven overzicht.