Adviseren

Deskundig juridisch advies in alle rechtszaken

Bemiddelen

Hulp bij het herstel van de communicatie en het komen tot een gezamenlijk minnelijke oplossing

Vertegenwoordigen

Het verdediging van uw belangen en begeleiding bij gerechtelijke procedure